Cyfrowy system monitoringu video

Firma nasza oferuje technologię umożliwiającą stworzenie cyfrowego system monitoringu video.

System taki buduje się w oparciu o urządzenia zwane serwerami kamerowymi podłączanymi do standardowej sieci komputerowej. Sieć ta jest tą samą siecią, którą połączone są komputery obsługujące recepcję, restaurację i biuro. W sieci takiej powinien być zlokalizowany 1 komputer, na którym zainstalowany będzie odpowiedni program spełniający rolę rejestratora video. Program ten rejestruje obraz z poszczególnych kamer w sposób poklatkowy, co ustaloną ilość sekund.

Do serwerów kamerowych można podłączyć standardowe czujniki alarmowe. Daje to możliwość skonfigurowania systemu w taki sposób, by rejestracja z danej kamery następowała tylko w momentach zadziałania czujnika. Dla przykładu dla kamery ustawionej w pomieszczeniu można zainstalować czujnik otwarcia okna czy drzwi. Można również tak skonfigurować system, że w momencie wyzwolenia określonego czujnika, sygnał video z danej kamery przekazywany jest na ekran określonego komputera, np. w recepcji.

Przeglądanie obrazu z dowolnej kamery odbywa się na dowolnym komputerze w sieci firmowej, przez uprawnioną do tego osobę. Istnieje również możliwość podglądu obrazu z kamer systemu na komputerze odległym, łączącym się z siecią systemu za pośrednictwem telefonu (np. domowy komputer szefa). Przeglądanie odbywa się z poziomu programu Biuro-TK, czyli tego samego, który normalnie służy do przeglądania rejestrów stanowiska recepcyjnego i innych stanowisk kasowych. 

Można też udostępnić obraz z dowolnej kamery szerszej publiczności w celach reklamowych za pośrednictwem sieci INTERNET. 

Serwery kamerowe mogą być dwojakiego rodzaju: 

·        Kamera-serwer – urządzenie składające się z kamery i serwera TCP/IP zapewniającego wysyłanie obrazu do sieci komputerowej. Urządzenie jest wielkości 4 pudełek papierosów, zbudowane jest na bazie kamery Philips z optyką bardzo wysokiej jakości, z możliwością obserwacji nawet w skrajnie ciemnych warunkach.

·        Serwer kamerowy bez kamery. Daje możliwość przyłączenia do 4 standardowych (analogowych) kamer video przystosowanych do stosowania w systemach dozoru. Wysyła obraz z tych kamer do sieci komputerowej za pośrednictwem protokołu TCP/IP.

·        Cyfrowa kamera komputerowa (USB) podłączana do komputera. Kamera taka, wraz z odpowiednim oprogramowaniem zainstalowanym na tym komputerze, spełnia te same funkcje co kamery wymienione powyżej.

 Różnica między kamerą-serwerem a serwerem kamerowym jest taka, że kamera serwer jest kompletną kamerą z wbudowanym własnym serwerem, przyłączaną bezpośrednio do sieci komputerowej, natomiast serwer kamerowy jest urządzeniem pośredniczącym pomiędzy siecią komputerową, a standardowymi kamerami video, przy czym serwer taki umożliwia przyłączenie do tej sieci do 4 kamer jednocześnie. 

Firma nasza jest w stanie dostarczyć gotowe kompletne rozwiązanie na które złoży się projekt, odpowiednie urządzenia, oprogramowanie, oraz instalacja. Jesteśmy też w stanie udostępnić urządzenia, oprogramowanie i "know how" niezbędne do zbudowania takiego systemu we własnym zakresie.

Góra dokumentu