Internetowym Systemem Rezerwacji-TK 

Po zintegrowaniu programu z Internetowym Systemem Rezerwacji-TK otwiera się możliwość przyjmowania rezerwacji z sieci Internet. ISR-TK jest najnowszym naszym produktem. Działa w oparciu o witrynę  www.hotelbooking.pl stworzoną w sieci Internet, z którą może być zintegrowany program Hotel-TK zainstalowany w hotelu. 

Witryna ta będzie szeroko reklamowana w Internecie tak by dać jak największej liczbie potencjalnych klientów możliwość dotarcia do niej.

System pozwala przyjmować zapytania o rezerwacje składane na specjalnych formularzach udostępnianych przez ISR-TK. Dane z tych formularzy trafiają bezpośrednio do recepcji wybranego przez klienta hotelu za pośrednictwem poczty e-mail. Do odbioru tych zapytań służy specjalny program iRezerwacja-TK, który jest instalowany w hotelu po dokonaniu formalności związanych z wykupieniem abonamentu w systemie ISR-TK.

Program ten jest tak skonstruowany, iż potrafi pobierać ze skrzynki e-mail tylko zapytania o rezerwację lub korespondencję dotyczącą rezerwacji z systemu ISR-TK. Dzięki temu system ISR-TK może wykorzystywać to samo konto e-mail, które jest używane w hotelu do celów normalnej korespondencji. Należy tylko ustawić standardowy program  do obsługi poczty e-mail tak, by kasowanie tej poczty z serwera pocztowego następowało w 1 dzień po jej odebraniu. Każdy program pocztowy posiada taką możliwość. 

Program iRezerwacja-TK można ustawić tak, że sprawdza skrzynkę pocztową np. co 2 godziny. Po odebraniu zapytań o rezerwację recepcjonista zostanie o tym poinformowany przez odpowiedni znacznik na głównej planszy programu Hotel-TK. Będzie wówczas mógł uruchomić moduł rezerwacji i przejrzeć złożone w Internecie zapytania o rezerwację. Będą one już sprawdzone pod kontem dostępności wolnych pokoi. Będzie również sprawdzone czy składający rezerwację  nie jest zarejestrowany na czarnej liście. Recepcjonista może odrzucić rezerwację lub ją zatwierdzić. W przypadku braku pokoi zamawianych przez klienta, recepcjonista może zaproponować inne podobne pokoje.

System sam przygotuje i wyśle stosowne odpowiedzi w zależności od tego co zdecyduje recepcjonista. Odpowiedzi te będą w języku polskim lub angielskim, w zależności od tego, którym językiem posługuje się potencjalny klient.

System pozwala również przyjmować przedpłaty depozytu na konto składanych rezerwacji. Depozyt taki może być przyjęty kartą płatniczą lub przelewem.

Podłączenie hotelu do systemu ISR-TK daje niedostępną do tej pory dla małych i średnich hoteli, możliwość prezentowania swoich usług na szerokim, ogólnoświatowym forum. Jednocześnie, dzięki temu, że to recepcja hotelu decyduje, kogo przyjmie, a czyje zapytanie o rezerwację odrzuci, system ten jest bezpieczny dla hotelu - nie oddaje kontroli nad hotelem obcemu systemowi rezerwacji. 

Przynależność do systemu ISR-TK jest wyjątkowo tania. Nie są pobierane jakiekolwiek opłaty związane ze składanymi rezerwacjami. Cały koszt składa się z opłaty instalacyjnej i stałej, miesięcznej opłaty administracyjnej. 

bullet

Opłata instalacyjna w wysokości 200 zł dla hoteli, które już mają swoje witryny internetowe, oraz 400 zł dla hoteli, które jeszcze takiej witryny nie mają. W tym ostatnim przypadku, suma ta pokrywa również założenie takiej witryny na naszym serwerze i stworzenie odpowiednich stron prezentujących hotel. 

bullet

Po podłączeniu do systemu będzie pobierana stała opłata administracyjna w wysokości 300 zł rocznie, a dla hoteli, których strony prezentacyjne zostały zainstalowane na naszym serwerze, 500 zł rocznie.

Aby uruchomić obsługę ISR-TK w swoim hotelu należy zainstalować i uruchomić program Hotel-TK. Następnie należy dokonać formalności związanych z zarejestrowaniem hotelu jako użytkownika programu oraz wykupieniem praw do jego używania. Jednocześnie z dokonaniem tych formalności będzie można ustalić szczegóły związane z obsługą systemu ISR-TK.

Góra dokumentu