Historia firmy

Firma TKSoftware powstała w styczniu 2003 r. na bazie działu IT firmy Hotel GEORGE. Dział ten rozwijał oprogramowanie dla hoteli, restauracji i innych firm usługowych od 1985 r.

W 1986 roku, jako pierwszy hotel w Polsce wprowadziliśmy kompleksowy system komputerowy do obsługi hotelu. System ten został zbudowany w naszej firmie, stając się jednocześnie początkiem nowej działalności: programowanie i budowa systemów komputerowych do obsługi hoteli, restauracji i innych firm usługowo-handlowych.

Początkowo był to zestaw programów zainstalowanych na kilku komputerach pracujący pod systemem operacyjnym MS-DOS. Komputery te połączone były z sobą siecią typu NetWare Lite.

Programy te pogrupowane były w moduły zainstalowane na poszczególnych komputerach. Moduły te to moduł recepcji, moduł kasy restauracyjnej i moduł biura. Od 1989 roku moduł recepcji połączony był z cyfrową centralą telefoniczną, co umożliwiało taryfikację rozmów telefonicznych i automatyczne naliczanie wartości tych rozmów na rachunki klientów hotelu. Współpraca z centralą telefoniczną zapewniała również możliwość przekazywania do systemu informacji o sprzątniętych pokojach co znakomicie zmniejszyło koszty systemu przez wyeliminowanie konieczności instalowania w budynku hotelowym dedykowanej instalacji przeznaczonej do prowadzenia "room status'u".

Moduł biura pozwalał dokonać przeglądu sytuacji w hotelu i restauracji. W module tym zawarta również była obsługa Książki Przychodów i Rozchodów, spraw związanych z kadrami (lista płac, składki ZUS, itp.), oraz rozliczanie podatku dochodowego właścicieli. firmy. System mógł być tak skonfigurowany, że mógł obsługiwać równolegle do 9 firm, każda z nich mogła mieć do 9 punktów sprzedaży (1 recepcja i do 8 kas restauracyjnych). System mógł również rozliczać do 9 osób-właścicieli tych firm, których procentowy układ własności firm mógł być dowolny.

Do systemu biurowego można było również dołączyć inny program-produkt naszej firmy. Był to program pracujący pod systemem DOS przeznaczony do obsługi sklepów, warsztatów, hurtowni. Nowsza, windowsowa wersja tego programu do dzisiaj pracuje w kilku warsztatach samochodowych i firmach handlowych.

Innym produktem IT firmy Hotel GEORGE był program taryfikacji rozmów telefonicznych, napisany specjalnie do współpracy z centralą telefoniczną marki SELTA sprzedawaną w Polsce przez firmę ITC-Poland. Program ten był pierwszym w Polsce programem taryfikującym rozmowy telefoniczne i od 1989 roku został zainstalowany w kilkuset instytucjach w całej Polsce, takich jak banki, urzędy, szpitale, hotele i domy wczasowe, fabryki.

Góra dokumentu